Oa Hoàng Long Mãng có mặt trong Thiên Long Bát Bộ

Theo các thông tin mới cập nhật, trân thú Oa Hòng Long Mãng sẽ xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ thông qua sự kiện Vang Danh Thiên Hạ diễn ra từ ngày 24/07 đến ngày 06/08/2013. Theo như tiết lộ của những game thủ kỳ cựu thì Oa Hoàng Long Mãng có sức mạnh rất đặc biệt. Nếu sinh sản biến dị đến đời cuối cùng thì chúng có thể phun lửa và đánh ra những chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ.

Oa Hoàng Long Mãng có mặt trong Thiên Long Bát Bộ 1
Oa Hoàng Long Mãng có mặt trong Thiên Long Bát Bộ 2
Oa Hoàng Long Mãng có mặt trong Thiên Long Bát Bộ 3
Oa Hoàng Long Mãng có mặt trong Thiên Long Bát Bộ 4
Oa Hoàng Long Mãng có mặt trong Thiên Long Bát Bộ 5

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: