Thời Đại Anh Hùng: ATSM tham gia Ice Bucket Challenge

Theo các thông tin mới cập nhật, năm cô gái của đội tuyển Thời Đại Anh Hùng ATSM đã tiếp nhận thử thách dội nước đá từ biên tập viên Miao của cổng thông tin Gate. Số tiền ủng hộ của ATSM sẽ được gửi cho các bệnh nhi tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: